Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία

Η υπηρεσία αυτή, συνδεδεμένη με το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Διάγνωση, προβλέπεται να λειτουργήσει από το 2012.